Portfolio 
Dřevěný nízkoenergetický dům pro mladé manžele na atypickém pozemku
spolu s Ing. arch. Eva Beránková/ realizace 2011
Zpět